6. december 2016

Forretningsbetingelser

Lejebetingelser:

Betingelser for leje af udstyr via dj.jogi.dk

Tid
Udstyr afhentes torsdag, fredag eller mandag mellem kl. 16-18 og tilbageleveres senest 5 dage efter udlevering i de givne tidspunkter.
– Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at hente eller tilbagelevere i andre tidsrum.

Sted

Vælges ved bestilling.

Betaling

Der kan betales med betalingskort via iZettle betalingskortmodtager og kun hvis logoet Visa eller MasterCard er på dit kort eller du kan betale kontant ved udlevering af udstyret.

Udlejningsbetingelser
Lejer er selv forpligtet til at kontrollere at det lejede udstyr er fuldt funktionsdygtigt, samt at der ikke er mangler i henhold til det lejede udstyr, før det tages ud af butikken. Det lejede må kun benyttes af fagfolk til professionelt brug eller efter instruktioner om korrekt anvendelse. Derudover forpligter lejer sig til:

 • At aflevere det udleverede udstyr i samme stand som modtaget.
 • At aflevere det inden for den aftalte tidsramme. Afleveres det først torsdagen efter aftalte tidsramme opkræves 50% ekstra af den samlede lejepris. Afleveres det efter første torsdag efter aftalte tidsramme opkræves 100% ekstra af den samlede pris per uge.
 • At betale den fulde kostpris for udstyret, hvis det ikke er tilbageleveret inden for 4 uger efter den aftalte tidsramme
 • Alle effekter er udlejers ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Det lejede må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark uden udlejers skriftlige tilladelse.
 • Lejer er 100 procent økonomisk ansvarlig overfor udlejer og evt. 3. person i tilfælde af defekte, manglende eller for sent afleverede anlæg. Dette omfatter tillige tab for udlejer i forbindelse med udlejninger under reparationsperioden.
 • Hvis lejer afleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til den pålydende dagslejepris på lejekontrakten, samt et beløb for de eventuelle ekstra omkostninger for udlejers tab ved indleje af andet udstyr som erstatning herfor.
 • Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.
 • Udlejer er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde.
 • Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende 100 procent, både for udlejer og lejer, ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr.
 • Udlejer har ret til at opkræve et gebyr på 15 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet, samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl og lignende.

Leveringsbetingelser og fortrydelsesret
Lejer er selv forpligtet til at afhente udstyret i København NV.

ALLE AFBESTILLINGER SKAL VÆRE OS I HÆNDE SKRIFTLIGT PR EMAIL.

Reservationsgebyrer:
Lejer betaler den fulde lejepris for udstyret, hvis det ikke afbestilles senest 2 dage før afhentning. (Vi pakker udstyr tirsdag, hvorfor vores primære reservationsspecifikke omkostninger afholdes her – direkte relaterede variable omkostninger).
Anlægget reserveres ved booking og afbestilling mindre end 7 dage inden afhentning betyder at kun 50 % af reservationsgebyret tilbagebetales, med mindre andet aftales.
Kort sagt:
Ved afbestilling af anlæg senere end 7 døgn før aftalte lejedato skal der betales 50% af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end 2 dage før den aftalte lejedato, betales der 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentede anlæg.

For at kunne leje udstyr af os, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Lejebeløbet skal betales senest ved afhentning.
 • Lejer skal kunne forevise gyldig billedlegitimation
 • Lejer kan nægtes udlevering, hvis der er begrundet mistanke om fusk, tyveriforventninger eller dokumentfalsk. Disse formodninger opfølges med politianmeldelse.

Bemærk:
Du har ikke almindelig fortrydelsesret idet der er tale om “aftale om brugsret”.

Depositum:
Depositum kan opkræves på udvalgte varer.